[MỤC LỤC] ÔNG ĐÂY LÀ FAN, KHÔNG PHẢI ANTI! [HOÀN]

005X3Ed1gy1fi5jbegk2dj32hz3qxx6s

Tên gốc: Ông đây là fan, không phải anti! (劳资是粉不是黑)

Tác giả: Hàn Thời Vũ (寒时雨)

Biên tập: 小仙贝 (QT + GG)

Beta: Aoi Hotaru

Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, võng phối.

Tình trạng bản raw: Hoàn, 23 chương + 1PN

Tình trạng bản edit: Hoàn

 

 

LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

 

 

VĂN ÁN

Chu Tiểu Niệm là fan phong trào não tàn trung thành của đại thần!

Gần đây cậu phát hiện ra một con đường mới có thể tiếp cận được với đại thần!!

Đó là giả bộ anti sẽ được đại thần reply đấy nhá!!!!!!

Thế là đứa nhóc nhị khuyết này liền bước trên con đường anti không lối về!!!!

Thôi để tụi tui mặc niệm cho cậu nhé ……… [thắp nến]

Vai chính: Chu Tiểu Niệm (thụ) x Lâm Trí Ngữ (công)

Vai phụ: Những người khác.

(Nhị khuyết: Vừa ngốc vừa không có tâm cơ gì)

 

 

__MỤC LỤC__

Chương 1  |  Chương 2  |  Chương 3  |  Chương 4  |  Chương 5

 Chương 6  |  Chương 7  |  Chương 8  |  Chương 9  |  Chương 10

Chương 11  |  Chương 12  |  Chương 13  |  Chương 14  |  Chương 15

Chương 16  |  Chương 17  |  Chương 18  |  Chương 19  |  Chương 20

Chương 21  |  Chương 22  |  Chương 23

PN

__END__