Ở chung – chương 45


Người yêu

Lúc xuống xe, Trình Hề mới chợt nhận ra, cả đoạn đường này cậu cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với Đào Thời Diên suốt, rồi bỏ quên Lục Hành Chỉ bên cạnh mình, rất mất lịch sự. Tiếp tục đọc